Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


17-
19. novembar 2009., Izrael  WATEC 2009

Privredna komora Beograda organizuje posetu petoj međunarodnoj izložbi i konferenciji o hidro tehnologiji i zaštiti životne sredine – WATEC 2009 - koja će biti održana u Tel Avivu, u periodu 17-19. novembra 2009.
Ova sajamska izložba predstavlja odličnu priliku za otkrivanje najnovijih tehnoloških rešenja u oblasti sistema za navodnjavanje, desalinizacije, upravljanja vodnim resursima, otpadnim vodama i kontrole vodnih tokova, alternativnih izvora energije, bio goriva, kvaliteta vazduha, opasnih materija, čvrstog otpada, itd.
Uz izložbu i konferenciju, gde će domaćini biti državni ministri i drugi međunarodni zvaničnici, biće organizovane i profesionalne ture, kao i sastanci za povezivanje privrednika. 

Za dodatne informacije možete se obratiti Centru za ekonomske odnose sa inostranstvom Privredne komore Beograda, Kontakt osoba: Bojana Duduk, tel: 2641 355, lok. 187, e-mail: bojanad@kombeg.org.rs