Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

20. jul 2010. INTENZIVNI SEMINAR O EVROPSKOJ UNIJI

Predstavnica Privredne komore Beograda je izabrana da bude jedan od učesnika na Intenzivnom seminaru o Evropskoj Uniji koji je deo projekta "Govorite evropski-program profesionalnog razvoja za pristupanje EU", a koji realizuju Delegacija Evropske unije u Srbiji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije i Britanski savet.
Seminar je održan u periodu 28. juna do 16. jula 2010.godine na prestižnom Koledžu Evrope u Brižu, dok je praktični deo treninga realizovan u EU institucijama u Briselu.
Tokom seminara učesnici su se upoznali sa radom EU institucija, načinom donošenja odluka, stavovima EU po pitanju: transportne i telekomunikacione politike, zaštite životne sredine, agrarne politike, konkurentnosti, EU prava, proširenja EU i odnosa EU sa susednim državama, regionalne politike, budžetiranja, zastupanje interesa zemalja van EU i sl, dok se praktični deo seminara, koji je realizovan u Evropskom savetu, Evropskoj komisiji i Evropskom parlamentu odnosio na metode pregovaranja i lobiranja u EU.
Predavači su bili predstavnici odgovarajućih tela u institucijama EU koji su dali praktičan osvrt na pojedine teme, kao i profesori sa eminentnih evropskih fakulteta koji se bave ovom oblašću. Tom prilikom uspostavljeni su kontakti sa donosiocima odluka i predstavnicima evropskih institucija i kompanija i razmenjena su mišljenja o aktuelnim privrednim pitanjima u Srbiji i učešću domaćih kompanija na teritoriji EU.