Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

27. jun 2010.   OBJAVLJENA RANG LISTA ZA NABAVKU NOVIH TRAKTORA

Pravo na podsticajna sredstva za nabavku novih traktora i širokozahvatne mehanizacije za proizvodnju povrća, žitarica i industrijskog bilja ostvarilo je 567 porodičnih gazdinsta­va, a ukupna vrednost je oko 545,9 miliona dinara, pokazala je objavljena konačna rang lis­ta poljoprivrednika koji su ostvarili ovo pravo. Rešenja o dodeli podsticajnih sredstava biće prosleđena na adrese gazdinstava u narednim danima, a isplata će uslediti nakon dostavl­janja potpune dokumentacije u skladu sa konkursom, saopštilo je Ministarstvo poljoprivre­de. Ukupna vrednost sredstava uloženih u nabavku novih traktora i širokozahvatne meha­nizacije iznosi oko 1,4 milijarde dinara.