Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. avgust 2010.

POLJOPRIVREDNICI PREUZELI 40 MILIONA EVRA SUBVENCIONISANIH KREDITA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije saopštilo je da je do sada oko 6.300 poljoprivrednika preuzelo 40 miliona evra kratkoročnih i dugoročnih subvencionisanih kredita. U okviru kreditne podrške poljoprivredi, koju Ministarstvo sprovodi u saradnji sa poslovnim bankama, do sada je 8 banaka odobrilo dugoročne kredite vredne 23,2 miliona evra. Dugoročne kredite poljoprivredni proizvođači su najčešće uzimali radi kupovine kombajna, traktora i druge mehanizacije, ali i za izgradnju skladišnih prostorija i drugih objekata.Te kredite su odobravale ProCredit banka, Erste banka, Credi agricol Srbija, Banka Intesa, Razvojna banka Vojvodine (nekadasnja Metals banka), Hypo Alpe Adria banka, Komercijalna banka Beograd i Agrobanka. Istovremeno, 10 banaka isplatilo je 1,7 milijardi dinara (oko 16,7 milion evra) kratkoročnih kredita, koji su najčešće korišćeni za nabavku đubriva, semena, plaćanje radova na njivama i slično. Te kredite su odobravale NLB banka, Credy banka, banka Intesa, Komercijalna banka, ProCredit banka, Hypo Alpe Adria banka, Credi Agricol Srbija, Agrobanka, AIK banka i Univerzal banka Beograd.