Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. avgust 2010.

POLJOPRIVREDNICI OSLOBOĐENI ZATEZNIH KAMATA
 

Zbog teške ekonomske situacije i rasta kursa evra, poljoprivrednici - korisnici subvencionisanih kredita za poljoprivredu, oslobođeni su plaćanja zateznih kamata. Pravo na oslobođenje moći će da ostvare poljoprivrednici koji do 31. decembra plate glavnicu i redovnu kamatu za kratkoročne kredite, odnosno koji izmire rate i redovnu kamatu ili kredit u celosti, za dugoročne pozajmice. Oslobađanje se odnosi na obaveze po kreditima odobrenim na osnovu uredbi iz 2004, 2005. 2006. i 2007. godine.

Sve informacije o oslobadjanju plaćanja zatezne kamate mogu se dobiti u poslovnoj banci u kojoj je uzet poljoprivredni kredit.