Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. avgust 2010.

PRIJAVLJIVANJE ZA LICENCE ZA JAVNA SKLADIŠTA


 
Za dobijanje licence za javna skladišta do sada su prijavljena 22 skladišta, od čega su 3 upisana u Registar javnih skladišta. S obzirom na to da je Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila Sosijete ženeral banci u Srbiji 20 miliona evra za krediti­ranje srpske poljoprivrede na osnovu javnih skladišnica, koje će funkcionisati kao robni za­pisi, obezbeđeni su preduslovi da ovaj projekat uspe. Ceo sistem odobra­vanja kredita na osnovu skladišnica mogao bi da bude u funkciji za 2 do 3 meseca,  do kada bi trebalo da se utvrdi i kamatna stopa, kao i iznos kredita koji će se odobravati.