Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. avgust 2010.  PROIZVOĐAČI MLEKA TRAŽE HITNE PREGOVORE O CENI 

Individualni proizvodjači mleka formira­li su u Novom Sadu konzorcijum, kako bi zajednički nastupali prema državi i mleka­rama i zatražili hitne pregovore o ceni i uslovima proizvodnje i pro­daje sirovog mleka. Ukoliko se ne postigne dogovor, najavili su da će, od nedel­je, 22. avgusta, prestati da isporučuju mleko preradjivačima. Konzorcij­um zahteva da otkupna cena mle­ka, bez PDV-a i subvencija bude 32 evrocena za litar, povećanje pre­mija sa sadašnjih 1,5 na 5,5 dina­ra i subvencije od 20.000 dinara po grlu stoke. Tim merama omogućilo bi se proizvođačima da ne poslu­ju sa gubicima i stabilizovalo bi se snabdevanje tržišta mlekom.