Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. avgust 2010.    POLJOPRIVREDA NA PUTU KA EU 

Dr Saša Dra­gin, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, izjavio je da je počela realizacija pro­jekta poljoprivredne saradnje Sr­bije sa Mađarskom, Austrijom i Nemačkom. Proje­kat saradnje, u koji će biti uloženo 2 miliona evra, odnosi se na podi­zanje kapaciteta Uprave za agrar­na plaćanja, zadužene za prihva­tanje sredstava iz pretpristupnih fondova EU. Ova institucija će, preko IPA fondova, moći za poljoprivred­nike u Srbiji godišnje da preuzme za razne projekte preko 50 miliona evra. Projekat u trajanju od 2 godine sprovodiće se u saradnji sa 3 zemlje članice EU - vodeću ulo­gu imaće Mađarska, a partneri će joj biti Austrija i Nemačka.