Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. avgust 2010.  EU PODRŠKA PO HEKTARU FARMERSKE ZEMLJE

U zemljama EU podrška po hektaru obradive poljopri­vredne površine dostigla je prošle godine prosečan iznos od približno 299 evra. Najveću podršku po hektaru zemlje, u okviru 27 zemalja članica EU, imala je Malta - 1.577 evra, a najmanju Kipar - 28 evra. Prosek u nekadašnjoj petnaestočlanoj Uniji dostigao je približno 349 evra po hektaru.