Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

13. avgust 2010.  POMAK U PREGOVORIMA O MLEKU

Na sastanku dr Saše Dragina, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije sa predstavnicima Konzorcijuma individualni proizvođači mleka, održanom 12. avgusta u Novom Sadu, do­govoreno je da predstavnici Konzorcijuma budu uključeni u pi­sanje uredbi o visini premija za mleko i subvencija u stočarstvu, i da Nacionalna labo­ratorija za proveru kvaliteta mle­ka počne da radi do kraja 2010. Nije bilo razgovora o zahtevu da otkupna cena si­rovog mleka, bez PDV-a i subven­cija, bude 32 evrocenta za litar, jer to nije u domenu Ministarst­va.
Najnovija po­nuda prerađivača, koji posluju u okviru In­vesticionog fonda “Salford”, je sledeća: Subotičke mlekare - 31,7 dinara, “Im­lek” - 28,5 dinara, od 15. avgusta. Proizvođači ocenjuju da su to ohrabrujuće vesti, uoči njiho­vih pregovora sa prerađivačima sledeće nedelje.