Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

16. avgust 2010.

VELIKE FARME MLEKA ISKLJUČENE IZ DOGOVORA S DRŽAVOMPo vrednosti Grupa velikih farmi koje se bave proizvodnjom mleka (osnivački odbor udruženja ve­likih farmi čine BD Agra Velvet Farm, PIK Bečej, Banatski Bresto­vac, Napredak iz Stare Pazove, Banatska Topola i Agroplus), saopštila je da njihovi predstavnici nisu bili na sastanku s dr Sašom Draginom, ministrom poljo­privrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, na kome su individualni proizvođači mleka dogovorili saradnju sa državom. Oni ističu da veliki proizvođači mleka, koji su registrovani kao pravna lica, već 2 godine nemaju nikakve subvencije, premije za mleko ili bilo kakvu pomoć države, zbog čega se nalaze u neravnopravn­om položaju u odnosu na male farmere. Veliki proizvođači mleka žele da se vrati sistem državnih subvencija i smatraju da je reguli­sanje tržišta moguće samo ako u dogovoru s državom učestvuju svi proizvođači i preračivači mle­ka. Procenjuje se da se u Srbiji godišnje proizvede 1,1 milijarda litara mleka, a da je prošle godi­ne mlekarama isporučeno oko 850 miliona litara, od čega su oko 20% isporučile velike farme.