Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

17. avgust 2010.

 

  POTVRĐENA ZLOUPOTREBA U OTKUPU MLEKA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije saopštilo je da je Komisija za zaštitu konkurencije potvrdila  zloupotrebu dominantnog položaja Mlekare iz Subotice i Industrije mleka i mlečnih proizvoda ’’Imlek’’ iz Beograda, u otkupu sirovog mleka u Srbiji. Na ponovljeni zahtev Ministarstva, da se utvrdi postojanje monopola na tržištu mleka, Komisija za zaštitu konkurencije 11. avgusta donela je rešenje kojim je utvrđena zloupotreba dominantnog položaja u otkupu sirovog mleka ove dve kompanije koje posluju u sastavu investicionog fonda Salford. Protiv tog rešenja tužbom je ponovo pokrenut upravni spor koji je u toku.