Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

20. avgust 2010.

ODRŽAN SASTANAK SEKCIJE ZA RAZVOJ FAKTORINGA

Dana 20.08.2010. godine u Privrednoj komori Beograda, održan je sastanak  Sekcije za razvoj faktoringa, na kojem su definisane aktivnosti Sekcije u ovoj godini.

Razmatrano je stanje faktoringa u Srbiji i dogovoreno je da se organizuje edukativni seminar o ovoj usluzi. Seminar će biti održan u oktobru 2010. godine, i Privrednoj komori Beograda i biće namenjen komapnijama koje su potencijalni korisnici usluga faktoringa. Cilj je da se velike firme podstaknu da kroz faktoring podrže razvoj malih i srednjih preduzeća i da se tako poboljša likvidnost privrede.