Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

24. avgust 2010.

PORANILA PRERADA ŠEĆERNE REPE


Šećerane u Srbiji ranije počinju kampanju vađenja i prerade šećerne repe dvadesetak dana ranije nego što je uobičajeno, mada je prosečan sadržaj šećera u njoj 14%, što je malo više od granice isplativosti proizvodnje, jer strahuju od nepovoljnog vremena. Očekuje se da će do punog zamaha kampanje digestija preći 16 %, što je osnova za obračun ugovorene cene. Proizvodnja šećerne repe ove godine u najvećem delu ugovorena je po ceni od 2,7 i 2,8 din/kg, što će poljoprivrednicima omogućiti da po hektaru zarade od 500 do 1.000 evra, u zavisnosti od ostvarenog prinosa.