Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

19. mart 2009.    JAKŠIĆEVA 9

Nacrt plana detaljne regulacije bloka između Jakšićeve, Knez Mihailove, Zmaj Jovine i Obilićevog venca, prezentovan je u velikoj sali Opštine Stari grad. Plan predviđa izgradnju obodnog objekta u Jakšićevoj 9 i više manjih objekata unutar bloka. Blokovski prostor bio bi povezan pasažima sa okolnim ulicama, a Generalnim urbanističkim planom iz 2005. godine predviđen je i ulaz u stanicu budućeg metroa „Akademija“. Objekat u Jakšićevoj 9. imao bi četiri sprata i još jedan povučeni sprat, dok bi objekat kojem se pristupa iz Jakšićeve 3 imao maksimalno tri sprata. Plan reguliše i izgradnju manjih objekata, koji ne bi trebalo da imaju više od jednog sprata sa još jednim povučenim spratom. Preporuka arhitekata je da se svi objekti grade sa ravnim krovom ili sa kosim krovom sa minimalnim nagibom od 6 stepeni. Prema rečima Igora Marića, rukovodioca Projekta, želja arhitekata koji su radili na njemu, jeste da se uredi prostor unutar bloka. Najznačajniji uslov za izradu Plana bio je očuvanje vizure ovog prostora, u okviru prostorne kulturno-istorijske celine od izuzetnog značaja – „Knez Mihailova ulica“. Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda uradio je elaborat čiji su uslovi kasnije sprovedeni kroz planska rešenja.