Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

25. avgust 2010.

NIŽE EKOLOŠKE TAKSE NA ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE UREĐAJE

Nova uredba kojom se snizavaju ekološke takse na pojedine vrste električnih i elektronskih uređaja počela je da se primenjuje 7. avgusta.
Ovom uredbom uvedene su fiksne ekološke takse za pojedine proizvode umesto naplate po kilogramu.
Prethodnim rešenjem naplate takse po kilogramu proizvoda dolazilo je do nelogičnosti, kao na primer da taksa za veš mašinu uvezenu sa Dalekog istoka, tešku oko 50 kilograma, bude niža nego za kvalitetnu mašinu za veš tešku 70 kilograma, iza koje ostaje veoma kvalitetan materijal za reciklažu.
Za male kućne aparate zadržana je taksa od 60 dinara po kilogramu, tako da npr. ekološka taksa na fen za kosu iznosi približno 25 dinara.
Novom uredbom rok za uplatu takse u Fond za zaštitu životne sredine povećan je sa 15 na 45 dana, tako da će se ekološka taksa za, na primer, prva tri meseca 2011. godine plaćati do 15. maja. Naplata ekološke takse u Srbiji na električne i elektronske uređaje, baterije, akumulatore, otpadna ulja i proizvode sa azbestom počela je 1. aprila ove godine. Na ekološku taksu ne plaća se porez na dodatu vrednost (PDV), a preduzeća koja budu izvozila robu dobiće povraćaj novca koji je naplaćen za taksu.