Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

26. avgust 2010.

SARADNJA SRBIJE I SLOVENIJE U OBLASTI POLJOPRIVREDE


Međunarodni sajam hrane i poljoprivrede (AGRA) u Gornjoj Radgoni, u Sloveniji, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije iskoristilo je za uspostavljanje čvršće saradnje sa slovenačkim privrednicima. Posebna pažnja posvećena je unapređenju saradnje u zaštiti bilja, a od velike koristi su i saveti za izmene Zakona u proizvodnji hrane. Kada je reč o samodovoljnosti proizvodnje hrane, Slovenija ima izrazit pad - sa nekadašnjih 75%, danas sopstvenom proizvodnjom jedva pokrivaju 40% potreba, čime su stvorene mogućnosti za izvoz srpskih prehrambenih kompanija.
Na sajmu je Slovenačko udruženje pčelara pokrenulo kampanju za stavljanje pčela na listu ugroženih vrsta u Evropi. Cilj kampanje je da se poveća svest o značaju pčela i pojača istraživački rad u ovoj oblasti, kako bi ta vrsta bila spasena.