Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

27. avgust 2010.  

 

UPUTSTVO ZA OPERATERE SEVESO POSTROJENJA 

Početkom avgusta 2010. godine Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja objavilo Uputstvo za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater SEVESO postrojenja, čiji je cilj da pomogne operaterima, koji upravljaju opasnim materijama, kako da odrede da li i kojoj grupi postrojenja, odnosno kompleksa, pripadaju, kao i da odrede vrste dokumenata koje imaju obavezu da izrade.

Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i 36/09) operater seveso postrojenja dužan je da dostavi Obaveštenje, odnosno izradi Politiku prevencije udesa ili Izveštaj o bezbednosti i Plan zaštite od udesa. Operateri postrojenja u kojima stvarna ili očekivana količina opasnih supstanci prelazi definisane nivoe moraju da podnesu dokaze da su preduzeli sve moguće mere za sprečavanje i smanjenje mogućnosti većih nesreća. Klase opasnosti supstanci i smeša određuju se u skladu sa Pravilnikom o listi opasnih materija i njihovim količinama i kriterijumima za određivanje vrste dokumenata koje izrađuje operater seveso postrojenja, odnosno kompleksa („Sl. glasnik RS“, br 41/10). Operateri su obavezni da izrade i podnesu dokumentaciju koja, ukoliko se pravilno primenjuje, predstavlja sveobuhvatan sistem sprečavanja većih nesreća.