Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom


6. mart 2009.
    "ZELENE ZGRADE"

Ekološke, ili popularno nazvane „zelene zgrade“, uklapaju se u prirodnu okolinu, ne uništavaju vegetaciju na zemljištu gradnje, a posečeno rastinje nadoknađuje se novim. Tokom projektovanja i gradnje vodi se računo o materijalu, korišćenju obnovljivih energetskih izvora i efikasnosti svih energetskih uređaja u objektu. Kada je reč o energetskoj efikasnosti, održivom razvoju, primeni rezultata domaćih istraživanja posebno iz Nacionalnog programa Ministarstva za nauku, onda mora da se uključi resor građevinarstva koji je u nadležnosti Ministarstva za infrastrukturu, uz podršku Ministarstva za rudarstvo i energetiku. Da bi sve to uspelo, niz novih standarda koje je EU donela treba da se prihvati i prilagodi našim uslovima.