Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

1.septembar 2010.

 

ORGANSKA POLJOPRIVREDA U EU


Prema detaljnom izveštaju o organskoj poljoprivredi Evropske komisije, proteklih godina su znatno povećane površine na kojima se vrši organska proizvodnja i 2008. godine one su zauzimale 4.3% ukupno korišćenih poljoprivrednih površina u EU. Najviše površina na kojima se vrši organska proizvodnja imaju Austrija, Švedska, Estonija, Češka i Letonija. Preko 197.000 farmi širom EU bavi se organskom poljoprivredom, ali uprkos značajnom rastu potražnje u zemljama članicama EU, organski sektor drži svega 2% ukupne potrošnje hrane u EU.
Interesovanje za organske proizvode raste i u Americi, gde se planira otvaranje lanca brze hrane sa organskim proizvodima. Otvaranje prve filijale planirano je za početak 2011. godine, a kao cilj se navodi broj od 250 filijala do 2016. godine.