Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

1. septembar 2010.

 

 MMF POZITIVNO OCENIO MONETARNU POLITIKU NBS

Guverner Narodne banke Dejan Šoškić izjavio je da je Međunarodni monetarni fond (MMF) pozitivno ocenio vođenje monetarne politike NBS u prethodnom periodu. Šoškić je rekao da je pozitivan potez NBS bio povećanje referentne kamatne stope što je dovelo do stabilizacije cena i ocenio da se inflacija u zemlji kreće u okvirima ciljanog nivoa, što je šest plus minus dva odsto na godišnjem nivou.
Šoškić je naveo da Srbija u narednom periodu mora da nastavi da vodi odgovornu finansijsku politiku i najavio veće angažovanje na "dinarizaciji", odnosno većem korisćenju domaće valute u finansijskim transkacijama na srpskom tržištu. Guverner se osvrnuo i na depresijaciju kursa ističući da je ona ojačala konkurentnost privrede i učinila da jedinični troškovi budu niži, što je dobar signal za one koji u Srbiji žele da proizvode i investiraju.