Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

2. septembar 2010.

SLOVENIJA VRAĆA EVROPSKOJ UNIJI NEPRAVILNO ISPLAĆENE SUBVENCIJE

Zbog nepravilnosti u korišćenju evropskih subvencija za poljoprivredu u 2004. i 2005., Slovenija će u zajedničku blagajnu EU morati da vrati 3,8 miliona evra. Evropska komisija obavestila je Ljubljanu da je revizijski pregled subvencija za 2004. i 2005. pokazao da je Slovenija iz blagajne u Briselu naplatila 2,8 miliona evra subvencija za stoku koja je bila zaklana pre 1. maja 2004., službenog datuma ulaska Slovenije u EU, na šta nije imala pravo. Uz to, zbog manjkavosti u evidentiranju stoke prethodnih godina, Brisel je Sloveniji naložio i dodatni povraćaj subvencija u iznosu od milion evra.