Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

NEDELJNI PREGLED DOGAÐAJA


3. septembar 2010.

SARADNJA SRBIJE I JAPANA NA PROJEKTIMA UBLAŽAVANJA KLIMATSKIH PROMENA

Srbija je postala druga zemlja u svetu u kojoj se, uz pomoć Vlade Japana, sprovodi program ublažavanja klimatskih promena. Srbija će u naredne 2 godine raspolagati sa 1,7 miliona evra za projekte i akcije iz ove oblasti. Popis gasova sa efektom staklene bašte, koji dovode do klimatskih promena, biće gotov do kraja godine, a u ovaj projekat biće uključeni oni sektori privrede koji najefikasnije i u najkraćem vremenskom roku mogu da doprinesu ograničenju emisija gasova sa efektom staklene bašte na nacionalnom nivou. Japanska agencija za međunarodnu saradnju poslaće nekoliko svojih stručnjaka u Srbiju, a nekoliko srpskih vladinih radnika ići će na obuku u Japan. Kako je ova zemlja među industrijski razvijenijim zemljama koje najefikasnije koriste energiju i tehnologiju koja ne zagađuje životnu sredinu, naši stručnjaci steći će dragoceno iskustvo. Početak projekta se očekuje u novebru ove god‌ine.
Vlada Srbije pre 3 godine ratifikovala je Kjoto protokol, a pristala je i na sporazum iz Kopenhagena, što znači da ćemo do 2020. morati da smanjimo emisiju ugljen-dioksida za 20% i da za isti procenat povećamo proizvodnju energije vetra, sunca, biomase...