Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

3. septembar 2010.

 

PROJEKAT ZAŠTITE I UNAPREĐENJA ŽIVOTNE SREDINE U VOJVODINI 

Vlada Vojvodine usvojila je 2.septembra način realizacije projekta "Zaštita i unapređivanje stanja životne sredine na teritoriji AP Vojvodine u 2010 godini", vredan 200 miliona dinara. Ugovor o sufinansiranju ovog projekta biće zaključen s Fondom za zaštitu životne sredine Republike Srbije i realizovan u skladu s ugovornim obavezama. Projektom će se angažovanje u oblasti unapređivanja i zaštite životne sredine u pokrajini usmeri prevashodno ka sanaciji odlagališta otpada, podsticaju smanjenja nastajanja otpada, reciklaži i njegovoj ponovnoj upotrebi, potom u oblasti zaštite, očuvanja i poboljšanju kvaliteta vazduha, voda, zemljišta i šuma, uvođenju čistije proizvodnje za rad postrojenja, kao i u oblasti zaštite i očuvanju biodiverziteta i geodiverziteta. Svrha projekta je podsticanje aktivne zaštite i održivog korišćenja zaštićenih prirodnih dobara, održivog razvoja ruralnog područja, podsticanje korišćenja obnovljivih izvora energije i čistijeg transporta, kao i unapređivanje sistema informisanja o stanju životne sredine i doprinos ekološkom obrazovanju i jačanju javne svesti u ovoj oblasti u našoj pokrajini.