Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

6. septembar 2010.

POLJOPRIVREDNICI PREUZELI 47 MILIONA EVRA KREDITA


Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije saopštilo je da je do sada oko 7.200 poljoprivrednika preuzelo 46,8 miliona evra kratkoročnih i dugoročnih subvencionisanih kredita. Do sada je 8 banaka (Prokredit banka, Erste banka, Kredi agrikol Srbija, Banka Inteza, Razvojna banka Vojvodine, Hipo Alpe Adrija banka, Komercijalna banka i Agrobanka) odobrilo dugoročne kredite vredne više od 27 miliona evra. Istovremeno, 11 banaka (NLB banka, Kredi banka, Banka Inteza, Komercijalna banka, Prokredit banka, Hipo Alpe Adrija banka, Krediagrikol Srbija, Agrobanka, AIK banka) isplatilo je oko 19,7 miliona evra kratkoročnih kredita.