Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

6. septembar 2010.

ZAŠTIĆENA UNIKATNA TEGLA ZA MED


Unikatna tegla za med Saveza pčelarskih organizacija Srbije zaštićena je u Zavodu za intelektualnu svojinu. Tegla ima tradicionalni ćupasti oblik, sa natpisom ćiriličnim slovima u donjem delu tegle - Savez pčelarskih organizacija Srbije i grbom SPOS u gornjem delu tegle. U teglu staje kilogram meda. Punjenje tegle biće dozvoljeno samo ovlašćenim licima (fizičkim i pravnim), a tegla će moći da se puni isključivo medom prikupljenim na teritoriji Srbije. Tokom naredne godine biće završen Pravilnik o dobroj pčelarskoj praksi, koji će biti osnova da teglu mogu da koriste svi članovi SPOS.