Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

7. septembar 2010.

KREDITI ZA NABAVKU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

Garancijski fond Vojvodine raspisao je konkurs za odobravanje dugoročnih kredita za nabavku poljoprivredne mehanizacije, koji su namenjeni MSP, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama. Za realizaciju konkursa predviđen je garantni potencijal fonda u iznosu od 150 miliona dinara i kreditna linija Razvojne banke Vojvodine u iznosu od 100 miliona. Za kredite mogu konkurisati registrovana poljoprivredna preduzeća iz Vojvodine koja se bave primarnom proizvodnjom više od 2 godine, imaju iskazan rezultat po završnom računu veći od 10 miliona dinara, posluju sa dobitkom i nisu bila u blokadi duže od 15 dana. Rok za prijave je do 30. novembra.