Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

7. septembar 2010.

PROJEKAT EU  ZA UPOTREBU BIOGASA 


U projektu EU “SEBE” (Sustainable and Innovative European Biogas Environment), usmerenom na inovativne strategije upotrebe biogasa u zemljama srednje Evrope učestvovaće Austrija, Češka, Slovačka, Nemačka, Mađarska, Italija, Poljska, Slovenija, Ukrajina. U okviru tog projekta će do februara 2013. biti investirano više od 3,2 miliona evra, od kojih će EU finansirati 75%. Osnova projekta je smernica EU iz prošle godine, u kojoj je ustanovljen cilj da se do 2020. godine 20% celokupne evropske potrošnje energije obezbedi iz obnovljivih izvora.