Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

3. septembar 2010.

 ZNAČAJ MEDONOSNE PČELE

Radinicom o  značaju medonosne pčele i drugih oprašivača u ekosistemu i medonosna pčela u oprašivanju voćarskih kultura, 3. septembra u sali opštine Lazarevac, nastavljena je edukacija zainteresovanih proizvođača meda. Edukacija je relizovana od strane domaćih experata sa Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predvođenim dr Ljubišom Stanisavljevićem i Sašom Milosavljevićem.
Projekat "Kačerski med" je ušao u svoju narednu fazu a to je edukacija zainteresovanih proizvođača "Kačerskog meda, koja će se realizovati tokom sledeća dva meseca po utvrđenoj dinamici.