Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

9. septembar 2010.

POTENCIJALI ZELENIH TEHNOLOGIJA

 

Na skupu “Energetski potencijal šuma u Srbiji – nove ‘zelene’ tehnologije”, u organizaciji “Danas konferans centra”, izneto je da se u Srbiji ne koriste dovoljno obnovljivi izvori energije. Srbija ima potencijal u biomasi, ali najveća količina peleta, koja se proizvede kod nas, izvozi se u Italiju, jer je za korišćenje ovog resursa potrebno mnogo ulaganja. Kada se govori o savremenom korišćenju biomase, mi još nismo krenuli u izgradnju tih postrojenja, mada upravo tu postoji ozbiljna šansa za poboljšanje ukupnog energetskog stanja u zemlji.