Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

10. septembar 2010.

UDRUŽENJE MLEKARA TRAŽI PREMIJU OD 5 DINARA ZA LITAR 


Udruženje proizvođača mleka Srbije traži od Vlade Srbije povećanje premija za mleko sa sadašnjih 1,5 na 5 dinara po litru, i to i za individualne proizvođače i za velike farme, mada bi to i dalje bile najmanje premije za mleko u regionu. Proizvođači mleka traže i da se dodatno stimuliše poboljšanje rasnog sastava krava, odnosno da se ne daju isti iznosi sredstava za različite rase goveda. Potrebno je i premirati ukrupnjavanje, odnosno povećanje farmi, jer je proizvodnja mleka u ruralnim područjima sa jednim do dva grla nerentabilna i zdravstveno opasna. Srbija je među zemljama sa najmanjom prosečnom veličinom farmi u Evropi - svaka evidentirana farma u proseku ima 2,8 grla, dok je u EU prosek 20 grla. Nestašica mleka na tržištu nije rezultat nečije zle namere, već odlivanja velike količine mleka u sive tokove prerade i prodaje, kao i uništavanja velikog broja stada zbog nerentabilne proizvodnje. U Srbiji gotovo da se nije povećala proizvodnja mleka u poslednjih 10 godina, iako je standard stanovništva rastao, a čak 40% mleka u Srbiji prodaje se “od kuće” i tako ne ulazi u legalne tokove. Godišnja vrednost proizvodnje mlekarstva Srbije iznosi 400 miliona evra, ali je niska  prosečna proizvodnja po farmi, koja u Srbiji iznosi 16 litara dnevno, dok je prosek u EU 250 litara. Takođe, u Srbiji je prosečna proizvodnja mleka po kravi 2.500 litara, dok je prosek u EU 7.500 litara.