Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

10. septembar 2010.

PRIMENA ZAKONA O RAKIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, Privredna komora Srbije i Regionalna privredna komora Užice organizovali su 9. septembra u Užicu, sastanak dvadesetak proizvođača rakije i drugih alkoholnih pića iz ovog regiona. Na sastanku se razgovaralo o primeni Zakona o rakiji i drugim alkoholnim pićima, a proizvođače je najviše interesovalo kada će biti doneta podzakonska akta koja će regulisati njihov rad u ovoj oblasti. Proizvođači su posebno ukazali na probleme na koje nailaze u proizvodnji i plasmanu svojih proizvoda.