Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

12. septembar 2010. 

DAN POLJA NA RIMSKIM ŠANČEVIMA 

U prisustvu više od 4.000 domaćih i stranih gostiju iz 20 zemalja na Rimskim Šančevima, u nedelju 12. septembra 2010. održana je tradicionalna manifestacija "Međunarodni dan polja kukuruza, suncokreta, šećerne repe, soje i sirka" u organizaciji naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Ovu manifestaciju pored predstavnika resornog ministarstva, naučnih instituta, fakulteta, proizvođača i zemljoradnika, posetili su i predstavnici Privredne komore Beograda.
Institut je postao najveća naučna ustanova u zemlji u oblasti poljoprivrednih istraživanja, posebno u oplemenjivanju biljaka. Osnovne delatnosti instituta su naučna istraživanja, prenošenje dostignuća iz nauke u praksu i proizvodnja osnovnih kategorija semena sopstvenih selekcija. Istraživanja su, pre svega, usmerena na stvaranje visokorodnih sorti i hibrida ratarskih i povrtarskih kultura otpornih prema nepovoljnim biotičkim i abiotičkim činiocima, tolerantnim genotipovima ratarskih i povrtarskih biljaka.