Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

14. septembar 2010.

REGIONALNA KONFERENCIJA O TRŽIŠNIM INFORMACIONIM SISTEMIMA U POLJOPRIVREDI


Regionalna konferencija o tržišnim informacionim sistemima u poljoprivredi, koji pružaju podatke o ponudi, potražni i cenama poljoprivrednih proizvoda, biće održana 14. i 15. septembra u Beogradu. Jedan od ciljeva konferencije je da se uspostavi efikasnija razmena podataka o ponudi, tražnji i cenama poljoprivrednih proizvoda između susednih zemalja, kako bi se, na osnovu njihove analize, došlo do poslovnih odluka svih učesnika u lancu proizvodnje. Konferencija je deo pomoći Ministarstva poljoprivrede SAD, a koorganizator skupa je Američka organizacija za međunarodnu saradnju.