Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

14. septembar 2010.

SUNCOKRET I ZA IZVOZ 

Žetva suncokreta na oko 150.000 ha, koliko je površina u Srbiji pod ovom uljaricom, u punom je jeku. Po podacima Zavoda za uljne kulture NS Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, do sada je rod “skinut” sa gotovo 70% površina, a na osnovu procena, može se očekivati da će uljarama biti isporučeno oko 300.000 tona suncokretovog semena. Po hektaru je, i pored lošijih vremenskih uslova, rodilo oko 2 tone semena, a to je prinos u rangu višegodišnjeg proseka, tako da će suncokreta biti dovoljno za potrebe Srbije i za izvoz. Do pre nekoliko dana za suncokret se nudilo i po 42 din/kg, ali, većina uljara plaća avansno 36 din/kg.