Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

13. septembar 2010. 

 

KORIŠĆENJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA U SRBIJI


Gotovo sva preduzeća u Srbiji imaju računar (97,8%) i priključak na internet (96,8%), a sajt imaju samo 67,5%, koji prvenstveno služi  za obezbeđivanje pristupa proizvodnim katalozima i cenovnicima (64%), a on-line naručivanje omogućuje svega 16,4%. Zvaničnu politiku o bezbednosti informacionih sistema je utvrdilo 21% preduzeća, a čuvanje podataka van računara (backup podataka) koristi 77,3%, strogu autentifikaciju lozinke 37,4%, identifikaciju korisnika i potvrđivanje preko hardverskih tokena, smart kartice 28,8%, dok analizu zapisa o događajima vezanim za sigurnosne incidente koristi 13% preduzeće. Ovo su neki od rezultata koje je objavio Republički zavod za statistiku Srbije u Privrednoj komori Srbije, na prezentaciji rezultata istraživanja o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji.