Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

16. septembar 2010.

NOVA FABRIKA STOČNE HRANE I PREMIKSA


U  Irigu je 15. septembra puštena  u rad nova fabrika stočne hrane i premiksa, koja je urađena uz korišćenje najnovije tehnologije, neophodne za profitabilnu stočarsku proizvodnju. U paleti ponuda više od 50 različitih proizvoda, nude se premiksi i koncentrati za domaće životinje, čija primena je prošla odgovarajuća ispitivanja. Područje oko Iriga nekada je bilo poznato po proizvodnji svinja i tovne junadi, naročito u kooperaciji. Prema poslovnom programu, nova fabrika će pokušati da sa više ponuda prema stočarima dođe do kooperanata i da im pomogne da u ovom poslu budu što efikasniji.