Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

17. septembar 2010.

NEMA OSNOVA ZA NESTAŠICU HRANE 

Dr Slobodan Milosavljević, ministar trgovine i usluga Srbije, izjavio je da nema opravdanog razloga za nestašice i poskupljenja hrane u Srbiji, jer ovogodišnji ruzultati u poljoprivrednoj proizvodnji obezbeđuju ne samo potrebe domaćeg tržišta i stabilnost cena, već i određene količine roba za izvoz. Veoma je važno da se očuva stabilnost cena koje su pod kontrolom države i da se obezbedi učešće globalnih i regionalnih igrača na tržištu, koji će stvoriti jaku konkurenciju.
Nasuprot tome, analitičari Hypo Alpe - Adria banke iz Srbije procenjuju da će se, iako je Vlada u poslednje vreme izrazito aktivna na planu sprečavanja zloupotreba tržišta i preteranog rasta cena pojedinih osnovnih namirnica i u narednom periodu nastaviti talas poskupljenja hrane. Ukupnom međugodišnjem rastu cena u avgustu od 6,6%, najviše je doprinelo poskupljenje povrća od 11,8%, voća od 5,1% i duvana od 5,1%. Na usporavanje rasta cena u istom periodu, najviše je uticao međugodišnji pad cena mesa od 2,5%, ulja od oko 1% i hleba od 0,7%.