Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

17. septembar 2010.

EBRD INVESTIRALA 2,2 MILIJARDE EVRA U SRBIJIEvropska banka za obnovu i razvoj je od 2001. do danas u Srbiju investirala 2,2 milijarde evra. Oko 1,9 milijardi evra investirano je kroz kredite, a 375 miliona evra uloženo je u kapital kompanija i banaka. Od 2001. godine do sada odobreno je oko 3 milijarde evra kredita Srbiji, od čega je u 2010. godini odobreno 60 miliona evra. Ova finansijska institucija nastaviće sa ulaganjima, i to u infrastrukturu, posebno u poljoprivredu, železnicu, energetsku efikasnost, energetiku, finasijski sektor i razvoj privatnog sektora.