Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

17. septembar 2010.

DOMAĆI ERP SOFTVERSKI PAKETI I SUBVENCIJE VLADE SRBIJE

Na sastanku u Privrednoj komori Srbije, posvećenom razvoju domaćeg ERP softvera, pozdravljena je odluka Vlade Srbije, da Ministartvo za ekonomiju i regionalni razvoj, preko Fonda za razvoj, obezbedi 700 miliona dinara za subvencionisane kredite malim i srednjim preduzećima koja budu kupovala softverska rešenja domaćih kompanija.
Ocenjeno je da je ovo važan prvi korak, u pomaganju domaćeg tehnološkog razvoja, ali da mora da bude praćen širom i potpunijom akcijom. Pre svega potrebno je da država preduzme ozbiljnije korake ka uređenju domaćeg ERP tržišta.
Zaključeno je da ne postoji ni jedan razlog odluke pojedinih državnih organa da favorizuju strana u odnosu na domaća ERP softverska rešenja i takva praksa mora hitno da prestane.