Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

20. septembar 2010.

SMRTNE KAZNE ZA KRŠENJE PROPISA O BEZBEDNOSTI HRANE 


Kina je najavila da će, u okviru no­vog pooštravanja kazni u prehrambenoj industriji, koja je bila izvor neprijatnih i smrtonosnih skandala, vezanih za različite proizvode - od morskih plodova do hrane za bebe, najvećim prekršiocima propisa o bez­bednosti hrane biti izricane smrtne presude. Kineske vlasti su i do sada već dosuđivale smrtne kazne u nekim od najtežih prekršaja vezanih za ispravnost hrane, ali sada nameravaju da postanu još agresivnije u kažnjavanju takvih slučajeva.