Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

21. septembar 2010.

 

POLJOPRIVREDA SRBIJE NA PUTU KA EU

U okviru Unapređenog stalnog dijaloga između Republike Srbije i EU, u Briselu je 16. i 17. septembra održan prvi sastanak Pododbora za poljoprivredu i ri­barstvo Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Srbije i EU, kao i redovan Sektorski sastanak u oblasti poljoprivrede, ribarstva, bezbednosti hrane, vete­rine i zdravlja bilja. Tokom sastanka naglašena je snažna zakonodavna aktivnost naše zemlje - u poslednje dve godi­ne Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije pripremilo je, a Skupština Srbije usvojila je 31 zakon iz oblasti poljoprivrede. Konsta­tovan je i napredak Srbije u procesu priprema za korišćenje predpristupnih fondova EU posvećenih ruralnom razvoju. (Moja farma)