Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

21. septembar 2010.

SMANJENI PRIHODI ZEMLJORADNIČKIH ZADRUGA

Prema saopštenju Zadružnog saveza Srbije, poslovanje zemljoradničkih zadruga prošle godine karakterisalo je smanjenje poslo­vnih prihoda, uz istovremeno povećanje troškova poslovanja i gubitka. Prihodi zemljoradničkih zadruga bili su 430 miliona evra, što je za oko 4,5% manje u odnosu na 2008. Izveštaj o finansijskom poslovanju podnelo je 1.366 zemljoradničkih zadruga, što je oko 9% manje u odnosu na 2008. godinu. Od 1. janaura 2007. do 30. juna 2010. godinu formirane su i u Registar Agencije za privredne registre upisane 332 zemljoradničke zadruge. Analizom finansijskih rezulta­ta poslovanja tih zadruga utvrđeno je da više od 40% njih uspešno posluje.