Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

11. septembar 2009.    PROZIRNI BETON

 
 
Beton je poznat kao rigidan, hladan, grub materijal. LiTraCon ("light transmitting concrete"), odnosno prozirni beton, čini velike napore da takavo mišljenje o betonu promeni kroz ovaj kreativni projekat. Ovaj beton je popunjen sa optičkim vlaknima koji su sprovedeni od jednog kraja bloka betona do drugog. Ta vlakna efektivno prenose svetlost sa jedne strane na drugu. Boje i svetlost ostaju konzistentni kroz ceo zid betona sa prirodnim prelivanjem koji uvećavaju lepotu tog efekta. Vlakna mogu da prenose svetlost preko zida veličine i preko15 metara tako što zauzimaju mali procenat betonskog bloka i ne menjaju značajno strukturne mogućnosti istog. 

Ljudi sada mogu zamisliti mnogo vrsta umetničkih kao i funkcionalnih primena za ovu novu i unapređenu formu betona. Mogućnosti dnevnog svetla su velike, ali ono što je najbitnije jeste da potencijalno snižava troškove grejanja i mnogo duže traje od običnog betona. Možda je upravo to što je mnogostrano primenljiv materijal potrebno arhitektama i građevinarima među njihovim alatima. Ono što dizajneri rade sa ovim čvrstom a opet providinom supstancom će verovatno nastaviti da nas iznenađuje u budućnosti.