Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

22. septembar 2010.

PREMEŠTEN SEKTOR ZA RURALNI RAZVOJ

  

Dr Saša Dragin, ministar poljopri­vrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije i Bo­jan Pajtić, predsednik Vlade Vojvodine, otvorili su u Sremskim Karlovcima nove pros­torije Sektora za ruralni razvoj, čime je još jedan deo Ministarst­va premešten iz Be­ograda. Posle otvaranja Uprave za agrarna plaćanja u Šapcu i os­nivanja više od 80 lokalnih fondo­va za razvoj poljoprivrede, ovo još jedna bitna služba koja je premeštena u unutrašnjost, jer lokal­ne samouprave najbolje znaju šta je potrebno poljoprivredi na nji­hovom terenu. Sektor za ruralni ra­zvoj je jedna od najznačajnijih razvojnih institu­cija, koja će imati ključnu ulogu pri kon­kurisanju za sredstva iz pretpris­tupnih fondova Evropske unije.Svečanosti u Sremskim Karlovci­ma prisustvovali su i ambasadori Nemačke, Švajcarske i Danske, ze­malja koje su, preko svojih agen­cija, pomogle u ostvarivanju ovog projekta, i proteklih de­set godina pružile značajnu pomoć našoj poljoprivredi i regionalnom raz­voju.