Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

21. septembar 2010.

OKRUGLI STO: "IZVORNI JAVNI PRIHODI U FUNKCIJI BUDŽETA I PRIVREDNOG AMBIJENTA GRADA BEOGRADA"

U organizaciji Centra za razvoj akcionarstva i Udruženja socijalnih, društvenih i ličnih uslužnih delatnosti, a u saradnji sa Sekretarijatom za finansije i Upravom javnih prihoda Grada, u Privrednoj komori Beograda 21. septembra 2010. održan je okrugli sto na temu: "Izvorni javni prihodi u funkciji budžeta i privrednog ambijenta grada Beograda".
Prema rečima Renate Milić-Radujko, sekretara Sekretarijata za finansije grada Beograda u narednih mesec dana trebalo bi da bude donet Predlog odluke o budžetu, kao i prateće odluke koje se tiču izvornih prihoda Grada u 2011. godini. To se, pre svega, odnosi na porez na imovinu, naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta i lokalne komunalne takse. Pokrenuta je i inicijativa za izmenu Odluke o komunalnim taksama, koje bi se ubuduće usklađivale sa rastom cena i inflacijom. Na značajno povećanje cena i opterećenje privrednika, kroz lokalne komunalne takse, presudno je uticalo donošenje Odluke o zoniranju, koja je morala biti doneta, jer je prethodna bila prevaziđena i nije pratila razvoj Grada. Da bi se efekti ove odluke ispravili, formirana je Radna grupa na predlog gradonačelnika, koja će raditi na njenoj izmeni. Naš je cilj da se izmenom Odluke o lokalnim komunalnim taksama obezbedi pravednije oporezivanje obveznika, u skladu sa njihovom ekonomskom snagom i poslovanjem. Ovih dana će se na dnevnom redu sednice Skupštine grada Beograda naći i odluka koja se odnosi na otpis kamata za sve dužnike koji izmire glavni dug.
Vladan Luković, direktor Uprave javnih prihoda grada Beograda istakao je da se u Gradu, preuzimanjem izvornih prihoda od Republike 2007. godine, beleži evidentan rast prihoda, koji se, pre svega, kroz infrastrukturne projekte reinvestira i vraća privredi i stanovništvu Beograda.