Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

23. septembar 2010.

 

ERUSRS: “ATLAS SAVE ZA NAUTIČKI TURIZAM”

Na konferenciji za medije, u Privrednoj komori Beograda, predstavljeni su rezultati istraživanja reke Save koje je realizovano kroz zajednički projekat  privrednih komora članica “Ekonomske regije u slivu reke Save”. Partner komorama iz Srbije, BiH, Hrvatske i Slovenije na ovom projektu je Međunarodna komisija za sliv reke Save (Savska komisija).
Ovaj značajan međukomorski projekat pokrenut je i realizuje se sa ciljem: podsticanja plovidbe rekom Savom, razvoja nautičkog turizma i unapređivanja poslovnog ambijenta svih privrednih subjekata čije su aktivnosti vezane za reku Savu. Rezultati istraživanja biće objavljeni u publikaciji  "Atlas Save za nautički turizam".
Istraživanje je, između ostalog, pokazalo da  je plovni put na Savi, od Beograda do Siska, dobro obeležen i da ga prate savremene elektronske karte za GSP navigaciju. Istovremeno, evidentan je nedostatak pristaništa za turističke brodove kao i privezišta i marine za čamce i jahte. Detaljno obrazloženje ovih i niza drugih značajnih informacija  vezanih za poslovanje duž reke Save (u sve četiri države kroz koje ova reka protiče), sadržaj su publikacije “Atlas Save za nautički turizam”. Publikacija je namenjena nautičarima, ribolovcima, ljubiteljima prirode, biciklistima i drugim turistima koje privlači reka Sava, kao i svim privrednim subjektima čije su aktivnosti vezane za reku Savu.