Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

23. septembar 2010.

 

NOVI PRAVILNIK O KATEGORIJAMA, ISPITIVANJU I KLASIFIKACIJI OTPADA

Na osnovu člana 8. Zakona o upravljanju otpadom (“Službeni glasnik RS”, broj 36/09), Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja donelo je Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (“Službeni glasnik RS”, broj 56/10, 10.08.2010.) Pravilnik je stupio na snagu osmog dana od objavljivanja.
Ovim pravilnikom propisuje se: Katalog otpada; lista kategorija otpada (Q lista); lista kategorija opasnog otpada prema njihovoj prirodi ili aktivnosti kojom se stvaraju (Y lista); lista komponenti otpada koji ga čine opasnim (C lista); lista opasnih karakteristika otpada (H lista); lista postupaka i metoda odlaganja i ponovnog iskorišćenja otpada (D i R lista); granične vrednosti koncentracije opasnih komponenti u otpadu na osnovu kojih se određuju karakteristike otpada; vrste parametara za određivanje fizičko-hemijskih osobina opasnog otpada namenjenog za fizičko-hemijski tretman; vrste parametara za ispitivanje otpada za potrebe termičkog tretmana; vrste parametara za ispitivanje otpada i ispitivanje eluata namenjenog odlaganju; vrste, sadržina i obrazac izveštaja o ispitivanju otpada i način i postupak klasifikacije otpada.