Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

24. septembar 2010.

VODI SE BRIGA O BEZBEDNOSTI HRANE

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije ove godine izvršilo je skoro 1.000 kontrola objekata u kojima se proizvodi hrana, a iz prodaje je povučeno više od 170 tona neispravnog mesa i namirnica od mesa. U Veterinarskoj inspekciji ističu da je meso koje izlazi iz klanica ili se uvozi, pod stal­nom kontrolom i da problem nastaje kasnije. Sveže pileće meso kva­ri se posle 5 dana, svinjsko posle 7, juneće nakon 14 dana, a smrznuto meso ima rok trajanja 18 meseci.