Kancelarija za brze odgovore u saradnji sa Biznis info centrom

24. septembar 2010.

POVEĆAN IZVOZ POLJOPRIVREDE ZA 25%

Srbija je za sedam meseci ove godine izvezla poljoprivredno prehrambenih proizvoda u vrednosti od 1,02 milijardi USD, što je za 25% više nego u isto vreme prošle godine, i najveći zabeleženi rast izvoza poljoprivrede i prehrambene industrije koji je Srbija ikad imala. Prošle godine izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz Srbije iznosio je 2 milijarde USD, uz suficit od 650 miliona USD. Srbija je u poslednje 2 godine usvojila 31 zakon iz oblasti poljoprivrede usklađena sa regulativom EU, a novi izveštaj o EU napretku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije bio je pozitivan. Srbija je dobila mogućnost izvoza prerađevina od svinjskog mesa, piletine i ribe na tržište EU. Za državu su najvažniji potrošači, koji moraju da dobiju zdravstveno bezbednu i kvalitetnu hranu, zbog čega je Ministarstvo ove godine izvršilo skoro 1.000 kontrola objekata u kojima se proizvodi hrana.